+66(0) 24394600

TOSKHAN / TOSGUN

Maximize Your Social Listening Competency

Look beyond market share and be able to see other areas of your business
such as customer expectation customer experience, brand image and awareness
through social media engagement

“ทศกัณฐ์” ช่วยเพิ่มความสามารถในการฟังเสียงของโซเชียลมีเดีย
เสียงของความคาดหวังจากลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้า ภาพลักษณ์ของแบรนด์
และการรับรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในช่องทางของโซเชียลมีเดีย

How It Works ?

TOSKHAN tracks keywords, mentions, sentiments, and finds the most up-to-date influencers,
customers, and potential groups across social networks.

Let's get a clear understanding of what your social media marketing requirements are and you get an understanding of how TOSGUN works.
We can work together to successfully deliver your brand awareness and sale through digital & social media marketing.

“ทศกัณฐ์” ช่วยติดตาม keywords การกล่าวถึง ความรู้สึก ค้นหาผู้มีอิทธิพลในปัจจุบัน ลูกค้า และกลุ่มที่มีศักยภาพทั่วทั้งเครือข่ายโซเชียล
มาทำความเข้าใจการตลาดบนโซเชียลมีเดีย แล้วคุณจะเข้าใจวิธีการทำงานของ “ทศกัณฐ์”
เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และการขายของคุณผ่านระบบดิจิทัลและ การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย

Why should we listen?

Listening enables you to understand how people talks about your products or brands, and how you can add value to these conversations by creating more effective messages and contents.

การฟังช่วยให้คุณเข้าใจว่า ผู้คนพูดถึงผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณอย่างไร สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการสนทนาเหล่านี้ได้โดยการสร้างข้อความและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

What should we listen for?

Do you have the best product? or Do you offer the most cost-saving? Listen for the positive and negative feedbacks, they enable you to spot opportunities to promote customers' positive experience. You will surprise at who your true influencers are.

คุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดหรือไม่? หรือคุณสามารถประหยัดต้นทุนได้มากสุดไหม? การรับฟังความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและลบ ทำให้คุณเห็นโอกาสแล้วคุณจะต้องประหลาดใจว่าใครคือผู้มีอิทธิพลที่แท้จริงของคุณ

Who should listen?

Anyone who struggles to integrate and create social media capabilities with their marketing strategy.

ผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด สร้างความสามารถด้านโซเชียลมีเดีย

Customize Specific Analysis & Report

Deliver Better & More Human Experience to Your Customers
Apart from tracking keywords & sentiments, TOSKHAN offers special report according to your requirement

ส่งมอบระสบการณ์และสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของคุณ
นอกเหนือจากการติดตาม keywords และความรู้สึก “ทศกัณฐ์” มีข้อเสนอรายงานพิเศษตามความต้องการของคุณ

 • - Campaign Measurement: Brand Awareness & Engagement
 • - Daily Analysis & Sentiment
 • - Influencer & Keyword View
 • - Analysis Keywords & Sentiment
 • - Analytic Cluster
 • - Data Mining
 • - And More ...
Contact Us for Your Special Enquiry

Related Products

In addition to the products TOSGUN / TOSKAN that are presented
We also have products that provide connectivity to Social Media in a single platform called ... ARMShare

ARMShare is a Social CRM or Social Engagement system that helps in managing and working in various online channels.
Help with service work or contact More efficient Supports work from various departments, easy to use, reduces duplication in management and providing services in online channels.

นอกจากสินค้า “ทศกัณฐ์” ที่นำเสนอแล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ให้การเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียกว่า ...“อาร์มแชร์”

“อาร์มแชร์” คือ Social CRM หรือระบบ Social Engagement ที่ช่วยในการจัดการและทำงานในช่องทางออนไลน์ต่างๆ ช่วยให้งานบริการหรือติดต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับงานจากแผนกต่างๆ ใช้งานง่าย ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการและการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

 • - All In One Place
 • - Follow up & Notofication
 • - Customer Relationship Management
 • - KPIs/SLA Monitoring And More ...
Contact Us for Try it Free

About TOSKHAN / TOSGUN

Social Listening with Multiple Eyes and Ears

Advanced Research Group Company Limited.(ARG), a leading knowledge provider, has developed TOSGUN or TOSKHAN as a social listening tool
that aims to help various organizations research and gain insights on topics of interest on social media,
to use for decision making or take related actions.
The term TOSGUN or TOSKHAN refers to “ทศกัณฐ์” in Thai, the company was inspired by a character in the Ramayana
who has many ears and eyes, which are exactly what one needs to monitor or “listen” and “see”
and make sense of a subject matter scattered on the social media.

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด (ARG) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้พัฒนา “ทศกัณฐ์” ให้เป็นเครื่องมือในการรับฟังทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ค้นคว้าและรับข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่น่าสนใจ เพื่อใช้ในการตัดสินใจหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
คำว่า “ทศกัณฐ์” บริษัทได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีหู-ตา จำนวนมาก
เพื่อใช้ติดตาม "ฟัง" และ "เห็น" เนื้อหาที่กระจัดกระจายอยู่จำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย

Contact Us

Let′s talk +66(0) 2439-4600
Address: 27 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand